*

Pogrzeb

1. Katechizm naszego Kościoła uczy nas, że: „w śmierci, będącej rozdzieleniem duszy i ciała, ciało człowieka ulega zniszczeniu, podczas gdy jego dusza idzie na spotkanie z Bogiem”. Oznacza to, że śmierć nie jest absolutnym końcem ludzkiego życia. Może być traktowana najwyżej jako kres jednego z jego etapów, na podobieństwo narodzin człowieka, będących zakończeniem życia płodowego, a zarazem – początkiem istnienia poza łonem matki. Raz zaistniałe życie człowieka nigdy nie zostanie unicestwione, chociaż podlega różnym przemianom. Jest o tym mocno przekonany Kościół, który modli się: „albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie” (Prefacja o zmarłych). Z tak silną wiarą winniśmy przeżywać każdy chrześcijański pogrzeb, osoby nam bliskiej czy znanej. Obrzędy pogrzebowe przewidują kilka form liturgii np.: Msza św. lub bez niej (w zależności od poziomu religijnego zmarłego i okoliczności jego śmierci).

2. Formalności związane z katolickim pogrzebem należy rozpocząć w kancelarii parafialnej. Tu ustalamy wpierw datę i godzinę. Potem dopiero udajemy się do firmy pogrzebowej, która świadczyć będzie usługę.

3. Bliscy zmarłego zgłaszają się do kancelarii parafialnej, przedstawiając:

- Zaświadczenie lekarskie o zgonie,

- akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego;

- nformację o przyjęciu sakramentów św. (dokument od kapelana szpitalnego lub innego kapłana udzielającego sakramentów);

- pisemną zgodę właściwego ks. proboszcza na pochówek zmarłego, jeśli zmarły zamieszkiwał poza nasza parafią;

4. Należy także ustalić szczegóły z miejscem i grobem z Panem, który „obsługuje nasz cmentarz” (p. Andrzej, tel. +48 601 074 201), a także z Panem organistą.

5. W związku z pochówkiem należy opłacić miejsce na 10 lat w kwocie 100zł na utrzymanie naszego cmentarza

6. Ofiara na potrzeby parafialne z okazji pogrzebu jest dowolna. Składamy ją w kancelarii parafialnej przy okazji zapisywania Zmarłego do Księgi Parafialnej lub po pogrzebie (nie w zakrystii ani na cmentarzu).

7. Gorąco zachęcamy do modlitwy w intencji zmarłego, a zwłaszcza do pełnego uczestnictwa we Mszy św. pogrzebowej. Ważne jest by przystąpić do sakramentu pokuty i przyjąć Komunię św. w intencji zmarłego.

8. Także po pogrzebie o zmarłym należy pamiętać, otaczając go modlitewna pamięcią np. przez:

  •      - Msze św. w 30 dzień po śmierci;
  •      - Msze św. w rocznicę śmierci;
  •      - Msze św. w innych terminach (np. w dzień imienin, urodzin);
  •      - „wypominki” w miesiącu listopadzie;

Warto także pamiętać, że chrześcijański pogrzeb nie przysługuje tym osobom, które świadomie i dobrowolnie zerwały łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach, albo z pogardą dla religii Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.