Utworzono: środa, 26, luty 2014 21:52

Sakrament Eucharystii

  1. Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy, ustanowił Eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której spożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały”. (Konstytucja o liturgii Soboru Watykańskiego II nr 47).
  2. Eucharystia od grec. eucharistia – dziękczynienie.
  3. Do obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w dzień święty „ustanowiony przez Kościół” zobowiązany jest każdy, kto ma możliwość wypełnienia tego obowiązku. Zwalniać z niego może choroba, konieczność opieki nad chorym, czy pobyt w kraju, gdzie nie ma świątyń chrześcijańskich. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują obowiązek uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii popełniają grzech ciężki - stwierdza Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 2181). Do świąt nakazanych, kiedy mamy obowiązek uczestnictwa we Mszy św. zaliczamy:

4. By przyjąć Komunię św. trzeba:

- być wolnym od ciężkich grzechów

- mieć dobrą intencję, to znaczy: nie dla zwyczaju, z próżności, ze względów ludzkich, ale z miłości Boga i bliźniego;

Czas postu przed przyjęciem Komunii św. ograniczono w ostatnich latach do jednej godziny. Napoje alkoholowe nie są dopuszczalne, natomiast woda w ogóle nie łamie postu. Również chorzy mogą przyjmować lekarstwa bez ograniczenia w czasie.

5. Pierwsza Komunia św. w naszej parafii udzielana jest dzieciom klas III szkoły podstawowej. Przygotowanie do I Komunii odbywa się przez udział w katechezie szkolnej. Rodzice zobowiązani są do udziału w spotkaniach formacyjnych przy parafii.

 


 

Data I Komunii Świętej w naszej parafii:

1 czerwca 2014 r.

31 maja 2015 r.

29 maja 2016 r.