*

Remont dachu kościoła w Korfantowie – etap IV

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Remont dachu kościoła w Korfantowie – etap IV” realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” mająca na celu wykorzystanie materialnej kultury lokalnej jako elementu rozwoju poprzez wymianę istniejącego pokrycia na czterech daszkach i dwóch wieżyczkach na pokrycie z dachówki oraz wymianę więźby dachowej znajdującej się pod daszkami współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Świętej realizuje operację pn. „Remont dachu kościoła w Korfantowie – etap IV”, mającą na celu wykorzystanie materialnej kultury lokalnej jako elementu rozwoju poprzez wymianę istniejącego pokrycia na czterech daszkach i dwóch wieżyczkach na pokrycie z dachówki oraz wymianę więźby dachowej znajdującej się pod daszkami.

W dniu 25 listopada 2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Opolu, proboszcz parafii ksiądz Jacek Wilczyński podpisał umowę o przyznaniu pomocy nr 00838-6935-UM0811471/22.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Efektem realizacji inwestycji będzie poprawa stanu technicznego budynku kościoła wraz z jego estetyką co w sposób korzystny wpłynie na zapewnienie atrakcyjności oferty turystyczno-kulturalnej Korfantowa.

Dofinansowanie unijne z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 108 109 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 154 442,35 zł.

Wniosek o przyznanie pomocy dla projektu „Remont dachu kościoła w Korfantowie – etap IV” został złożony w Nyskim Księstwie Jezior i Gór w ramach naboru wniosków nr I/22 dotyczącego przedsięwzięcia 2.2.1 Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego.